فرم درخواست همکاری

متقاضی گرامی، در صورت تمایل به همکاری با مجموعه وکالتی یزدانی، لطفاً فرم ذیل را تکمیل نمایید. پس از بررسی اطلاعات دریافت شده توسط مدیریت و در صورت واجد شرایط بودن درخواست شما، بین هفت روز کاری با شما تماس حاصل خواهد شد. لازم بذکر است شرایط همکاری صرفاً در چهارچوب و منطبق مقررات کانون وکلای آنتاریو کانادا خواهد بود. همچنین شعبه تورنتو در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل می باشد:

درخواست همکاری

نوع همکاری

مشخصات فردی

زبان خارجه

تحصیلات

سابقه شغلی

نحوه آشنایی

الصاق مدارک

Maximum file size: 10MB

Maximum file size: 10MB

Maximum file size: 10MB

تصویر از تابلوی محل کار: *

Maximum file size: 10MB

تصویر ورودی محل کار: *

Maximum file size: 10MB

تصویر از اتاق محل کار ۱: *

Maximum file size: 10MB

تصویر از اتاق محل کار ۲:

Maximum file size: 10MB

Maximum file size: 10MB

الصاق مدارک

Maximum file size: 10MB

Maximum file size: 10MB

*